អំពីក្រុមហ៊ុន

ព័ត៏មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

អាជីវកម្មប៉ាក់ម៉ាស៊ីន ហូរ៉េ (Hooray) គឺជាក្រុមហ៊ុនប៉ាក់ឈានមុខគេមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ និងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម។ យើងមានសេវាកម្ម និងការធានារ៉ាប់រងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើង ដើម្បីបំពេញចិត្តអតិថិជន។ ម៉ាស៊ីន ហូរ៉េ (Hooray) ជាជំនួយរបស់កន្លែងផលិត និងអ្នកចែកចាយពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោក ហូរ៉េ (Hooray) ក័៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានអ្នកស្គាល់ច្រើនផងដែរ។ យើងមានមោទនភាពចំពោះផលិតផលរបស់យើង ដែលអាចផ្តល់នូវតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងវិស័យប៉ាក់។ តាំងពីដើមមក ផលិតផល ហូរ៉េ (Hooray) បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ គុណភាព និងការជឿជាក់លើម៉ាស៊ីនប៉ាក់របស់យើងខ្ញុំ។ យើងនិងបន្តកែលម្អម៉ូដែលថ្មីៗ ដំឡើងប្រព័ន្ធថ្មីៗ និងផ្តល់នូវកម្មវិធីបន្ថែម ដើម្បីធានាថារាល់ផលិតផលដែលយើងផលិតត្រូវតាមស្តង់ដារ និងបំពេញតម្រូវការទីផ្សារនៃការប៉ាក់។ ម៉ាស៊ីនរបស់យើងក៏មានជម្រើសជាច្រើនដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់ការងារប៉ាក់របស់អតិថិជន។ អាជីវកម្មប៉ាក់ម៉ាស៊ីន ហូរ៉េ (Hooray) កំពុង

HRK COMPLEX SERIES

HRK DROP DOWN SERIES

HRZ SERIES

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ

ម៉ាស៊ីនកាត់ដេរ

អំបោះនៃការប៉ាក់

គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ

HRK COMPLEX SERIES

HRK DROP DOWN SERIES

HRZ SERIES

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ

ម៉ាស៊ីនកាត់ដេរ

អំបោះនៃការប៉ាក់

គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ

PROMOTION

អតិថិជនរបស់យើង។

សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ហូរ៉េ (Hooray)

ការហៅទូរស័ព្ទ : 02 349 4745-8 , 089 927 8574
បញ្ឈប់សេវាកម្ម