ฮูเรย์ นำจักรปักหลากรุ่นไปแสดงใน งาน GFT 2012

Home 9 ข่าวสาร 9 ฮูเรย์ นำจักรปักหลากรุ่นไปแสดงใน งาน GFT 2012

ฮูเรย์ นำจักรปักหลากรุ่นไปแสดงใน งาน GFT 2012

เม.ย. 10, 2018 | ข่าวสาร

งาน GFT 2012 ที่เป็นงานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นงานเดียวที่รวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีล่าสุดเพื่ออุตสาหกรรมหลักของประเทศ พร้อมวิทยาการใหม่

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 June 2012 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยทางฮูเรย์ได้นำ จักรปักหลากหลายรุ่นไปจัดแสดงในงาน