ฮูเรย์ ชวนคุณไป มหกรรมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรม จักรปัก และสิ่งทอไทย

Home 9 ข่าวสาร 9 ฮูเรย์ ชวนคุณไป มหกรรมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรม จักรปัก และสิ่งทอไทย

ฮูเรย์ ชวนคุณไป มหกรรมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรม จักรปัก และสิ่งทอไทย

เม.ย. 10, 2018 | ข่าวสาร

มหกรรมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรม  จักรปัก และสิ่งทอไทย  ครั้งที่ 2

The 2nd Garment& Textile Embroidery Expo 2017

30 มีนาคม – 3 เมษายน 2560  เวลา 10.00-20.00 น.

HALL 6 IMPACT MUANG THONG THANI พบกับที่บูธ#K7-K12

ลักษณะของงานแสดงสินค้า

เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการไทยกลุ่มเครื่องจักร  ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า  สิ่งทอ  อาทิเช่น  เครื่องพิมพ์บนผ้า  กลุ่มจักรปัก  กลุ่มจักรเย็บเสื้อผ้า  กลุ่มจักรเย็บเครื่องหนัง  กลุ่มงานทรานเฟอร์  และธุรกิจบริการงานผ้าต่างๆ ทีใช้ในอุตสาหกรรมมารวมตัวกัน  อีกทั้งผู้ประกอบการด้านธุรกิจเสื้อผ้า  สิ่งทอจะได้รับข้อมูลข่าวสารอันทันสมัยจากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมภายในงาน