จักรปัก ฮูเรย์ ร่วมสนับสนุน Thailand Industrial Fair 2018

Home 9 ข่าวสาร 9 จักรปัก ฮูเรย์ ร่วมสนับสนุน Thailand Industrial Fair 2018

จักรปัก ฮูเรย์ ร่วมสนับสนุน Thailand Industrial Fair 2018

เม.ย. 10, 2018 | ข่าวสาร

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 – HOORAY แบรนด์จักรปักชื่อดังได้เป็นผู้สนับสนุนร่วมกับ Thailand Industrial Fair 2018 จัดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบริการด้านต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 โดยภายในงานทางจักรปักคอมพิวเตอร์คุณภาพ แบรนด์ HOORAY ได้มีการจัดแสดง จักรปักคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ซึ่งนักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SME ได้ให้ความสนใจและเลือกซื้อจักรปักคุณภาพไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจของตน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย