HOORAY MEETING ครั้งที่ 2 – SMART TOGETHER

Home 9 ข่าวสาร 9 HOORAY MEETING ครั้งที่ 2 – SMART TOGETHER

HOORAY MEETING ครั้งที่ 2 – SMART TOGETHER

เม.ย. 10, 2018 | ข่าวสาร

Hooray Smart Together 2016

มอบความไว้วางใจให้ Hooray Venture เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ

คุณดุสิต มั่นแถม กรรมการผู้จัดการ Hooray Venture Co., Ltd. จัดงาน Hooray Smart Together 2016 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2016 ที่ระยองบีช จ. ระยอง ในงานมีโชว์เครื่องปักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด และสัมมนาวิชาการ งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบโรงปักจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการโรงปักได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องปักคอมพิวเตอร์ การออกแบบลายปักใหม่ๆ มีเอกลักษณ์ เฉพาะ สามารถออกแบบลายปักได้หลากหลายในสินค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันได้ดี ผลสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้มาจากความร่วมมือกันของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของ Hooray Venture Co., Ltd. และลูกค้าที่มาร่วมงานทุกท่าน ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องปักคอมพิวเตอร์ ประทับใจทีมงาน สนุกสนาน ได้รับมิตรไมตรีที่อบอุ่นร่วมกัน